Inne Modele 3D

Projekt elewacji budynku Przyjaznej Przystani
Projekt elewacji budynku Przyjaznej Przystani + oświetlenie nocą
Projekt pierścionków 3D do reklamy zakładu złotniczego
Projekt LowPoly Retro komputera